12.6.2024

ÚPRAVA PROVOZNÍ DOBY KIC ČERVEN – ZÁŘÍ 2024


17.6. – 12.7. pondělí – čtvrtek                           8:00 – 15:00
pátek                                                8:00 – 12:00
15.7. – 16.8. otevřeno pouze každou středu                   
(17. 7., 24. 7., 31. 7., 7. 8., 14.8.)       8:00 – 12:00
ostatní dny                                          zavřeno
19.8. – 13.9. pondělí – čtvrtek                            8:00 – 15:00
pátek                                                     zavřeno
od 16.9. běžný provoz
pondělí – pátek                              7:30 – 18:00

V době uzavření KIC bude zaměstnancům umožněn vstup po telefonické domluvě.

18.1.2024

PŘIPOJENÍ VLASTNÍHO NOTEBOOKU K MONITORU

V KIC bylo vyhrazeno 5 studijních míst pro připojení vlastního notebooku k monitoru Philips 27″ (2x Žlutá studovna, 3x studovna skript II.). Místa jsou označena zelenou infografikou na monitoru.

9.1.2024

KURZY PRO DOKTORANDY

Začínáte s vědou nebo potřebujete podporu a motivaci pro další práci? Pronikněte do tajů vědecké práce a publikování na správných místech, objevte svou vizi a vydejte se po cestě k mezinárodnímu úspěchu. V prakticky zaměřených kurzech pro studenty doktorského studia si osvojíte užitečné dovednosti, jak začít či kam směřovat své úsilí. Dostanete okamžitou zpětnou vazbu s konkrétními tipy co zlepšit a jak pokračovat dál.

Vědecké publikování od A do Z

Kurz je zaměřen na pomoc studentům doktorského studia zorientovat se v prostředí vědeckého myšlení a publikování. Jeho velkou výhodou je možnost prakticky si vyzkoušet psaní vědeckého textu v anglickém jazyce a získat zpětnou vazbu na vyprodukovaný text. Po absolvování kurz bude student znát základní zdroje odborných informací, bude umět správně citovat použitou literaturu, najít vhodný časopis pro svou publikační činnost, a to i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Získá praktické zkušenosti s tvorbou odborného textu. Zorientuje se v publikačním procesu a přínosech zahraniční spolupráce a výjezdů.

Výuka probíhá formou blended learningu skrze e-learningovou podporu Moodle (kde jsou umístěny studijní podklady) pravidelné úkoly se zpětnou vazbou a šest seminářů, popř. individuální konzultace. Semináře budou probíhat vždy jednou za 14 dní v úterý 10 – 11:30 hodin. Termín prvního semináře je 20. 2. 2024.

Kurz proběhne v českém jazyce, v případě zájmu mezinárodních studentů je možno domluvit individuální konzultace v angličtině.

Registrace do kurzu zde.

Maximální počet účastníků: 20

Tutor kurzu: Tereza Šmilauerová (ÚK VUT) 

Management výzkumných dat

Výuka probíhá formou blended learningu skrze e-learningovou podporu Moodle (kde jsou umístěny studijní podklady) pravidelné úkoly se zpětnou vazbou a pět seminářů, popř. individuální konzultace. Semináře budou probíhat vždy jednou za 14 dní v úterý 10 – 11:30 hodin. Termín prvního semináře je 27. 2. 2024.

Kurz je zaměřen na bezpečnou správu výzkumných dat, jako jednu z potřebných dovedností na akademické půdě i mimo ni. Absolvent předmětu by se měl orientovat v oblasti otevřené vědy, získat přehled o vyhledávání, znovuvyužití a citování výzkumných dat. Nosným tématem kurz je nastavení dobrých praktik při sběru, popisu, zpracování, ukládání a archivaci výzkumných dat. To vše za dodržení principů FAIR data, právních a etických pravidel a projektových podmínek.

Kurz proběhne v českém jazyce.

Registrace do kurzu zde.

Maximální počet účastníků: 25

Tutoři kurzu: Petra Dědičová (ÚK VUT) a Jan Skůpa (ÚK VUT) 

4.12.2023

PROFESIONÁLNÍ STAVEBNÍ PROGRAMY DEK NAINSTALOVÁNY

Na 50 počítačích v KIC je k dispozici sada profesionálních softwarů pro stavebnictví od firmy DEK. Počítače byly upgradovány, mají zvýšenou kapacitu disku. Pro všechny studující jsou programy k dispozici zdarma od partnera DEK. K programům DEKSOFT a KROS4 je nutné přihlášení na základě bezplatné registrace. Programy jsou funkční pouze v KIC a chráněny IP adresou počítače. Spuštění jinde není možné. Podrobné informace vám ochotně poskytne výpůjční služba u pultu. 

BricsCAD

Zahrnuje akademickou licenci BricsCAD Ultimate, včetně všech funkcí (2D kreslení, 3D modelování, BIM a Mechanical Design).

Stavební knihovna DEK

Plugin Stavební knihovny DEK je doplňkem v dalších programech jako AllPlan, ArchiCAD a Revit, slouží pro tvorbu BIM projektů. Nutná registrace a přihlášení účtem DEK.

DEKSOFT

Sada specializovaných programů zpracovává pro projekty především stavební fyziku a další oblasti, např. BIM, energetickou náročnost budov, akustiku, TZB, fotovoltaiku, hydroizolační techniku. Nutná registrace a přihlášení účtem DEK.

KROS 4

Software pro profesionální rozpočtování staveb umožňuje tvořit a kontrolovat rozpočet, výkaz výměr, nabídky, ocenění konkrétního projektu, včetně flexibilní možnosti vlastních úprav a zadávání údajů podle profesí, použitých strojů apod. Pro vstup studenta do programu KROS 4 je nutné mít bezplatný účet na www.bimplatforma.cz

24.2.2023

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY PLOTRU

Od 1. března 2023 se mění provozní doba velkoformátové tiskárny (plotru).

Pondělí – pátek  7:30 – 15:00

20.2.2023

WRITEFULL – nástroj pro vaše odborné texty v angličtině

Pozvánka na webináře Seznamte se: Writefull – nástroj pro vaše odborné texty v angličtině. Zájemci budou seznámeni s obecným použitím nástroje, včetně novinek, jako je detekce textů generovaných umělou inteligencí (jako je GPT-3/ChatGPT) nebo přepínání mezi britskou a americkou angličtinou.

Webinář proběhne v češtině, přihlášení nutné. Všem zaregistrovaným bude následně zaslán odkaz na záznam webináře.

Registrační termíny: 28. 2. od 10:00 a 2. 3. od 15:00

20.2.2023

JSTOR a WILEY

Databáze JSTOR má na období 2023 – 2025 přístupné rozšíření kolekcí Arts & Science III, V, XI, XIII. Více informací na webových stránkách Odborné databáze.


Pro databázi Wiley od letošního roku končí zpřístupňování článků a/nebo kapitol přes tokeny. V databázi jsou zdroje označené jako „open access“, „free access“ nebo „full access“. Zcela zmizel status „token access“. Zdroj, který není přístupný, je bez jakéhokoliv statusu. Musí se vyžádat prostřednictvím MVS.