18.11.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Prodloužení přístupu do kurzu Využívání informačních zdrojů do 4.12.2020

Prodloužení přístupu do kurzu Využívání informačních zdrojů do 4.12.2020

Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů, kteří nestihli v určeném termínu do 15.11.2020 absolvovat kurz podle Pokynu děkana č. 15/2020 viz web FAST, mají přístup do kurzu na základě žádostí prodloužen v dodatečném termínu od 19.11.2020 do 4.12.2020.  

Údaje o přístupu a odkaz do kurzu bude rozeslán na studentský fakultní email nejpozději v první den dodatečného termínu.

Absolvování kurzu bude zaznamenáno v systému FAST.

S případnými dotazy se výhradně obracejte na KIC: library@fce.vutbr.cz

Pokud jste kurz již absolvovali, zpráva se vás netýká.

9.10.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Uzavření KIC

Uzavření KIC

Knihovnické informační centrum je od 12. října uzavřeno podle Usnesení vlády ČR č. 997 a vnitřních pokynů VUT a FAST (Rozhodnutí děkana č. 10/2020).


SLUŽBY PRO STUDENTY:
Půjčování a vracení knih bude studentům umožněno v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hod. v místnosti A 111 (vlevo za vstupem do hlavní budovy A).

Výpůjčky budou připraveny na základě požadavku pro KIC FAST přes následující webový formulář do druhého dne.

Poplatky za opožděné vracení knih budou studentům promíjeny. Výpůjční lhůta se prodlužuje do 29. ledna 2021.


SLUŽBY PRO ZAMĚSTNANCE, kl. 7171 (vyzvednutí objednaných výpůjček,
potvrzení výstupních listů, aj).:
pondělí – čtvrtek: od 8 – do 13 hod. v hlavním vchodu do KIC, místnost 003.

9.10.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Digitálních fondy Národní knihovny a Moravské zemské knihovny

Digitálních fondy Národní knihovny a Moravské zemské knihovny

Národní knihovna a Moravská zemská knihovna zpřístupňuje digitální fondy pro vysokoškolské studenty a pedagogy včetně odkazů na přístupy.

Kompletní digitální fondy lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na https://dnnt.mzk.cz podle pravidel smlouvy se spolkem DILIA a OOA-S.

9.10.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Povinné kurzy pro studenty 1. ročníku Fakulty stavební VUT

Povinné kurzy pro studenty 1. ročníku Fakulty stavební VUT

Studenti 1. ročníků FAST VUT absolvují v měsíci říjnu a listopadu 2020 povinný e-learningový kurz Využívání informačních zdrojů.

Kurz je otevřen od 19. října do 15. listopadu 2020. Všem studentům bude zasláno oznámení na jejich fakultní e-mail, kde najdou odkaz a klíč k přístupu.

Absolvování je povinné. Více v Pokynu děkana č. 15/2020.

23.9.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Přístup do kolekce Díla nedostupná na trhu DNNT

Přístup do kolekce Díla nedostupná na trhu DNNT

Národní knihovna ČR zpřístupňuje pro studenty a zaměstnance VUT kolekci DNNT. Databáze obsahuje elektronické knihy, časopisy a noviny vydané na území ČR do roku 1989. Ostatní dokumenty do roku 2007 a periodika do roku 2009 budou zpřístupňována postupně. Více informací v e-zdrojích.

23.9.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pozvánka na webináře Web of Science

Pozvánka na webináře Web of Science

Zaměstnanci a studenti VUT se v září 2020 mohou zúčastnit webinářů od společnosti Clarivate Analytics, producenta databáze Web of Science s přehledem témat, termínů a s odkazy k přihlášení.

23.9.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Platforma Bookport

Platforma Bookport

Na VUT je zpřístupněna platforma Bookport, kde najdete přes 5000 titulů českých e-knih z vydavatelství Grada, Portál, Jota a jiné.

K přihlášení lze nově využít odkaz „Přihlásit se prostřednictvím eduID.cz“ s potvrzením VUT jako správné instituce. Více informací v e-zdrojích.

23.9.2020
Publikoval: malanta
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zkušební přístup do časopisu Science Robotics

Zkušební přístup do časopisu Science Robotics

Možnost zkušebního přístupu k plným textům časopisu je poskytnut do 31. října 2020.
Časopis Science Robotics vydává nakladatelství American Association for the Advancement of Science a patří do rodiny jednoho z nejprestižnějšího časopisu Science. Zaměřuje se převážně na oblast robotiky a příbuzných témat.
Přístup je možný z počítačů v síti VUT, pro vzdálený přístup můžete využít Shibboleth (Login Options -> via Shibboleth -> Czech (eduID.cz) -> Brno University of Technology) a následné přihlášení přes Portál VUT.

29.7.2020
Publikoval: vystavelova
Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nově dostupné knihy v ICE Virtual Library

Nově dostupné knihy v ICE Virtual Library

Od července 2020 je nově dostupných 33 titulů knih v databázi ICE Virtual Library.

Nahlédnout můžete také do Top 5 článků, které jsou nejčastěji citovány v patentech (dle Altmetric). Všechny citované časopisy ICE Publishing jsou dostupné v rámci předplatného až do konce roku.