Citace dokumentů

Pro potřeby úspěšného citování byla vytvořena norma ČSN ISO 690, která srozumitelně podává způsoby citování a pravidla tvorby záznamů.

CITACE PRO

Vytváření a správu bibliografických citací z různých typů dokumentů zajišťuje generátor citací Citace PRO. Je přístupný po přihlášení pro všechny uživatele VUT v Brně.

K ulehčení práce s citacemi slouží také doplňky MS Word, Mozilla Firefox či Google Chrome ke stažení z Nástroje Citace PRO dostupné po přihlášení.

Podrobnější informace o Citačním manageru Citace PRO uvádí instruktážní video.

LITERATURA PRO CITOVÁNÍ DOSTUPNÁ V KIC K PREZENČNÍ VÝPŮJČCE

ČSN ISO 690 – 2 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory

DALŠÍ DOKUMENTY ZABÝVAJÍCÍ SE CITOVÁNÍM

Jak citovat – Knihovna univerzitního kampusu MU

Citační rozcestník – Knihovna univerzitního kampusu MU