Informace pro využívání EIZ

Přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ) je bývá zajištěn pomocí konsorcionálních projektů vysokých škol a to zakoupením jejich licencí. Umožňuje sledovat vědecké informace z celého světa a tvoří tak nezbytnou podporu vědy, výzkumu a studia.

PŘÍSTUP K EIZ JE MOŽNÝ

ZE SÍTĚ VUT

ze všech počítačů na základě ověřování přístupových IP adres

MIMO SÍŤ VUT

přes EZproxy – k přístupu se využívá autentizace prostřednictvím portálu VUT. Přihlášení požaduje VUT login a heslo.

přes Shibboleth – přístup je možný po zadání VUT login and VUT PIN (pokud zdroj nabízí tento autentizovaný přístup)

přes VPN (virtuální privátní síť) – přihlášením pomocí VUT login and VUT PIN

LICENČNÍ PODMÍNKY

Při práci s EIZ je nutno dodržovat licenční podmínky, které bývají uvedeny na stránce zdroje.

PŘI PRÁCI S EIZ SE DODRŽUJÍ TYTO ZÁSADY 

Články ze zdrojů je možno stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu a pro potřebu vědy, výzkumu a výuky (další šíření těchto dokumentů není přípustné).

Není možno stahovat či tisknout celé tituly knih, celá čísla časopisů, ale vždy pouze jen jednu kapitolu nebo článek (s ohledem na autorská práva).

Zdroje lze stahovat pouze na vlastní počítač.

Při použití zdrojů ve vlastní práci je nutno tyto zdroje řádně citovat.

JE ZAKÁZÁNO STAHOVAT VELKÁ MNOŽSTVÍ DAT, ZEJMÉNA POMOCÍ ROBOTŮ. ZDROJ BY MOHL BÝT ZNEPŘÍSTUPNĚN PRO CELOU VUT!