JSTOR (Arts & Science)

Přímý přístup:https://www.jstor.org
Autentizovaný přístup:EZproxy, Shibboleth
Producent:JSTOR
Charakteristika:Plnotextová databáze zaměřená na humanitní vědy
Zdrojové dokumenty:Kolekce Arts & Sciences III se zaměřuje na jazyk a umění, zahrnuty jsou zde i všechny tituly z kolekce Music Collection. Na platformě JSTOR se zároveň jedná o největší kolekci titulů o východních a západních náboženství. Celkem obsahuje více než 150 titulů.
Kolekce Arts & Sciences V se zaměřuje na literaturu, umění, filozofii a klasická studia. Kolekce rozšiřuje rozsah základních disciplín v oblasti umění a humanitních věd, obsaženo je zde více než 130 titulů.
Kolekce Arts & Sciences XI zahrnuje více než 140 titulů obsahujících přes 450 tisíc článků z 15 zemí, včetně předních titulů jako jsou The American Scholar, RSA Journal nebo Black Scholar. Obsah kolekce je zaměřen na oblast jazyka a literatury, historie, umění a historii umění, zároveň však také na např. asijská studia, latinskoamerická studia a afroamerická studia.
Kolekce Arts & Sciences XIII se svými více než 140 tituly pokrývá základní humanitní obory zahrnující jazyk a literaturu, filozofii, náboženství (včetně křesťanských studií), umění a historii umění, hudbu a klasická studia. Přes 60 % obsahu kolekce bylo publikováno mimo Spojené státy americké. V kolekci jsou mimo jiné zahrnuty i časopisy o ne-západní filozofii.
JSTOR zpřístupňuje jednotlivé tituly od prvního čísla až po pohyblivou hranici – obvykle 3-5 let od současnosti.
Pro období 2024–⁠2025 je zajištěn přístup do kompletní nabídky JSTOR.
Návody:Informace o kolekci Arts & Sciences III:
https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-iii/
Informace o kolekci Arts & Sciences V:
https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-v/
Informace o kolekci Arts & Sciences XIII:
https://about.jstor.org/librarians/journals/arts-sciences-xiii/
Stránka podpory JSTOR:
https://support.jstor.org/hc/en-us/sections/115001391007-Students
Webináře: 
https://about.jstor.org/webinars/
Přístup:Od roku 2023 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.