Kde publikovat

ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

1. Web of Science společností Thomson Reuters

Seznam časopisů je dostupný z: http://jcr.clarivate.com

Seznam zveřejněných článků VUT v Brně – za rok 2020, za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

2. SCOPUS

Seznam časopisů je dostupný z: https://www.scimagojr.com/

Seznam zveřejněných článků VUT v Brně – za rok 2020, za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

STAŤ VE SBORNÍKU

1. v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings

Seznam všech příspěvků v databázi (na levé straně lze zakliknout conferece proceedings)

Seznam zveřejněných statí VUT v Brně – za rok 2020, za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

2. v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy

Seznam všech příspěvků v databázi

Seznam zveřejněných statí VUT v Brně – za rok 2020, za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

ODBORNÁ KNIHA

Hodnocené knihy vykazované s příznakem B a kapitoly v odborné knize vykazované s příznakem C.

Více k problematice zde: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_rivPREDÁTORSKÉ ČASOPISY

Predátorské časopisy jsou výrazným negativním jevem, který parazituje na myšlence open-access. Vznikají s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk. Pravděpodobně nejlepší seznam tzv. „predátorů“ je portál Scholarly Open Access dostupný na adrese https://beallslist.net.

Výborným pomocníkem je také webová služba http://thinkchecksubmit.org/ (v češtině Vím, kde publikuji), která provede procesem, jak poznat kvalitní časopis.

Akademický antipredátor pak na adrese http://antipredator.vedazije.cz/.AUTORSKÉ IDENTIFIKÁTORY

Při publikování vědeckých informací dochází k potížím s identifikací autorů. Proto je dle usnesení vlády ČR pro IS VaVaI výhradně doporučeno používat jednoznačný identifikátor každého autora, který se uvádí vedle jména autora u jednotlivých publikací.

Službu poskytuje – ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID.

Registrace na ORCID (přihlášení jako vutbr.cz).

Registrace na ResearcherID.

Případné propojení Scopus Author ID a ResearcherID s ORCID.

Doplnění svého identifikátoru do Portálu vutbr.cz.