Kde publikovat

ČLÁNEK V ODBORNÉM PERIODIKU

1. Web of Science společností Thomson Reuters

http://jcr.clarivate.com

Seznam časopisů s hodnocením je dostupný z: https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-journals

Seznam časopisů podle kategorií s hodnocením je dostupný z: https://jcr.clarivate.com/jcr/browse-categories

2. SCOPUS

https://www.scimagojr.com/

Seznam časopisů s hodnocením je dostupný z: https://www.scimagojr.com/journalrank.php

pro plné texty vybrat z „Filter refine list“ v levé části okna „Source type“ položku „Journals“ a potvrdit tlačítkem APPLY ve vyhledávacím seznamu v databázi

STAŤ VE SBORNÍKU

1. v databázi Scopus

pro plné texty vybrat z „Filter refine list“ v levé části okna „Source type“ položky „Book Series“ nebo „Conference Proceedings“ a potvrdit tlačítkem APPLY ve vyhledávacím seznamu v databázi

2. v databázi Web of Science 

pro plné texty vybrat záložku DOKUMENTS a rozkliknut roletkový seznam All Fieldes a v něm vybrat Conference a zadat klíčové slovo ve vyhledávacím seznamu v databázi

ODBORNÁ KNIHA

Hodnocené knihy jsou vykazované s příznakem B a kapitoly v odborné knize s příznakem C. Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikované v zahraničí se ověřuje: Odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu.

Více k problematice zde: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_rivPREDÁTORSKÉ ČASOPISY

Predátorské časopisy jsou výrazným negativním jevem, který parazituje na myšlence open-access. Vznikají s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk. Pravděpodobně nejlepší seznam tzv. „predátorů“ je portál Scholarly Open Access dostupný na adrese https://beallslist.net.

Výborným pomocníkem je také webová služba http://thinkchecksubmit.org/ (v češtině Vím, kde publikuji), která provede procesem, jak poznat kvalitní časopis.

Akademický antipredátor pak na adrese http://antipredator.vedazije.cz/.AUTORSKÉ IDENTIFIKÁTORY

Při publikování vědeckých informací dochází k potížím s identifikací autorů. Proto je dle usnesení vlády ČR pro IS VaVaI výhradně doporučeno používat jednoznačný identifikátor každého autora, který se uvádí vedle jména autora u jednotlivých publikací.

Službu poskytuje – ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID.

Registrace na ORCID(přihlášení jako vutbr.cz).

Registrace na ResearcherID.

Případné propojení Scopus Author ID a ResearcherID s ORCID.

Doplnění svého identifikátoru do Portálu vutbr.cz.