Knihovny

  • Zákon 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) ze dne 29.6.2001
  • Zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ze dne 7.4.2000
  • Zákon 81/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ze dne 21.1.2005
  • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.4.2000
  • Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11.5.1998