Informační vzdělávání

  • Informační výchova uživatelů KIC je uskutečňována v přednáškách „Využívání informačních zdrojů“.
  • Uživatelé jsou seznamováni s přístupy k elektronickým informačním zdrojům a se službami KIC, které mohou využívat.
  • Přednášky jsou povinné pro studenty prvních ročníků FAST, absolvují je vždy v prvním semestru, účast je potvrzována do elektronického indexu. Dále jsou přednášky pořádány podle potřeb ostatních uživatelů KIC, zejména pro studenty vyšších ročníků, studenty doktorského studia a pro pedagogické a vědecké pracovníky.
  • Rozsah přednášky: 1 hodina teoretická část, 1 hodina praktické ukázky vyhledávání informačních zdrojů.

Obsah přednášky Využívání informačních zdrojů je dostupný po přihlášení do portálu VUT.

Součástí kurzu je dobrovolný e-learning na moodle.vutbr.cz (pro přístup kontaktujte naše knihovníky).