Informační vzdělávání

KIC pořádá kurzy informačního vzdělávání pro studenty prvních ročníků v přednáškách „Využívání informačních zdrojů, vždy začátkem prvního semestru. V kurzech jsou studenti seznámeni se službami KIC a s využíváním informačních zdrojů při studiu. Rozpis termínů kurzů je každoročně stanoven v Pokynu děkana.