Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Prostřednictvím MVS lze objednávat výpůjčky konkrétních dokumentů nebo kopií článků z časopisů, které nejsou ve fondu KIC FAST. Nelze půjčovat celá čísla či ročníky časopisů, normy a vysokoškolské kvalifikační práce.

MVS zajišťuje KIC z jiné knihovny v ČR i v zahraničí na základě žádosti uživatele. KIC poskytuje také MVS ze svých fondů do jiných knihoven, a to na základě jejich vyžádání (podle § 14 knihovního zákona a § 2 a § 3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.).

MVS poskytuje KIC zaměstnancům, doktorandům a při zpracování bakalářské a diplomové práce také studentům Fakulty stavební.

Doba vyřízení požadavku je zpravidla u kopie článků 2 – 5 dnů, u ostatních dokumentů 7 – 14 dnů, v případě požadavku na monografii ze zahraniční může trvat měsíc, i déle.

V případě kladně vyřízeného požadavku je žadatel e-mailem vyzván k vyzvednutí dokumentu v KIC. Charakter výpůjčky a výpůjční lhůtu stanovuje půjčující knihovna. Za tuto službu může knihovna uživateli účtovat poplatek ve výši vynaložených nákladů. V případě nemožnosti zajištění dokumentu je žadatel o této situaci informován.

O MVS lze žádat prostřednictvím elektronické žádanky nebo přes e-mail kic.mvs@vut.cz

ELEKTRONICKÁ ŽÁDANKA

  • pro uživatele z FAST (KIC zajistí výpůjčku dokumentu z fondů jiné knihovny).
  • pro knihovny (KIC zajistí výpůjčku požadovaného dokumentu ze svého fondu).