Výběr nejkvalitnějšího časopisu

PODPORA PUBLIKOVÁNÍ

Pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučena nová platná Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+). Hodnotné informace přímo k metodice lze nalézt v často kladených dotazech.


Jednoznačným identifikátorem prestiže časopisu je kvartil, pro vykazování výsledků publikační činnosti v RIV je podmínkou publikovat v časopisu s kvartilem Q1. 

Výsledky vědy a výzkum publikované na VUT (kvartil) lze zobrazit po přihlášení do informačního systému Apollo v menu VUT / Přehledy a statistiky po rozkliknutí seznamu „VaV“ levého sloupce okna.DATABÁZE WEB OF SCIENCE 

Ve Web of Science je nutné seřadit časopisy podle nejvyššího identifikátoru AIS a sledovat AIS kvartil Q1.

Výběr nejkvalitnějších časopisů pro zveřejnění výsledků vědecké činnosti z databáze JCR Web of Science podle instruktážního videa nebo z databáze InCites po registraci. Databáze InCites obsahuje větší množství vědeckých dat a zdrojů s lepším tříděním a více možnostmi.

DATABÁZE SCOPUS

Nejkvalitnější časopisy pro zveřejnění výsledků vědecké činnosti z databáze SJR Scopus.

VYHLEDÁVAT JE MOŽNO Z HLAVNÍ STRÁNKY DATABÁZE SJR PODLE TOHOTO INFORMAČNÍHO NÁVODU.


GOOGLE SCHOLAR

100 nejlepších publikacíKvartil časopisu (Quartile)
Kvartil hodnotí časopis na vysoce prestižní po méně prestižní. Každý časopis je zařazen do žebříčku časopisů a jeho pozice závisí na míře prestiže. Od nejvyššího po nejnižší.

Existují čtyři kvartily: Q1, Q2, Q3 a Q4.
Q1 má obsazení v prvních 25% nejlepších časopisů v seznamu žebříčku
Q2 má obsazení 25 až 50% v pořadí skupiny žebříčku
Q3 má obsazení 50 až 75% v pořadí skupiny žebříčku
Q4 má obsazení 75 až 100% v pořadí skupiny žebříčku s nejmenší prestiží.


ZPŮSOBY VÝPOČTU HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ AIS a SJR PRO STANOVENÍ KVARTILU

  AIS SJR
Zdroj dat Web of Science Scopus
Časové období 5 let 3 roky
Autocitace časopisu vyloučené zahrnuté do max. míry 33%
Vážení citací podle prestiže citujícího zdroje ano ano
Způsob normování ukazatele na počet článků v časopise Podíl prestiže časopisu dělený poměrem celkového počtu článků v časopisu vůči celkovému počtu článků v databázi Podíl prestiže časopisu k celkovému počtu článků v časopisu