Výběr co nejkvalitnějšího časopisu

PODPORA PUBLIKOVÁNÍ

Pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučena nová platná  Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+).

Metodika 17+ využívá metriku Article Influence Score (AIS) a SCImago Journal Rank (SJR) na základě kvartilu.VYHLEDÁVÁNÍ KVARTILU ČASOPISŮ PODLE ARTICLE INFLUENCE SCORE (AIS) V DANÉM OBORU.

Výběr co nejkvalitnějšího časopisu pro zveřejnění výsledků vaší vědecké činnosti v databázi Web of Science.

VYHLEDÁVAT JE MOŽNO PODLE TOHOTO INFORMAČNÍHO NÁVODU.

Pro seřazení časopisů podle AIS je nutno se přihlásit uživatelským účtem WoS.VYHLEDÁVÁNÍ KVARTILU ČASOPISŮ PODLE SCIMAGO JOURNALS RANK (SJR) V DANÉM OBORU.

Výběr co nejkvalitnějšího časopisu pro zveřejnění výsledků vaší vědecké činnosti v databázi SJR (Scopus).

VYHLEDÁVAT JE MOŽNO PODLE TOHOTO INFORMAČNÍHO NÁVODU.Kvartil časopisu (Quartile Journal, Quartile Scores, Quartile rankings)
Kvartil hodnotí časopis na vysoce prestižní po méně prestižní. Každý časopis je zařazen do žebříčku časopisů a jeho pozice závisí na míře prestiže. Od nejvyššího po nejnižší.

Existují čtyři kvartily: Q1, Q2, Q3 a Q4.
Q1 má obsazení v prvních 25% nejlepších časopisů v seznamu žebříčku
Q2 má obsazení 25 až 50% v pořadí skupiny žebříčku
Q3 má obsazení 50 až 75% v pořadí skupiny žebříčku
Q4 má obsazení 75 až 100% v pořadí skupiny žebříčku s nejmenší prestiží.

Žebříčky časopisů a jejich hledání popisuje Postup při vyhledávání hodnocení čásopisů.


METODIKY VÝPOČTU NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝCH HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ AIS a SJR

AIS SJR
Zdroj dat Web of Science Scopus
Časové období 5 let 3 roky
Autocitace časopisu vyloučené zahrnuté do max. míry 33%
Vážení citací podle prestiže citujícího zdroje ano ano
Způsob normování ukazatele na počet článků v časopise Podíl prestiže časopisu dělený poměrem celkového počtu článků v časopisu vůči celkovému počtu článků v databázi Podíl prestiže časopisu k celkovému počtu článků v časopisu

POSTUP PŘI VYHLEDÁVÁNÍ HODNOCENÍ ČASOPISŮ (ŽEBŘÍČEK ČASOPISŮ)

Z DATABÁZE ČASOPISŮ

Web of Science (WoS)
Klikněte v menu na Journal Citation Reports, vyberte Browse by Yournal, po otevření nového okna Compare Yournals, po otevření dalšího okna nadefinujte Select Comparison (Quartile), do Select Journals vepište část názvu časopisu a z nabídnutého seznamu potvrďte), nezapomeňte zařadit časopis do Select Categories (pokud je kategorií víc, zvolte tu, co vás zajímá), pak v Select Metrics vyberte Article Influence Score a vše potvrďte tlačítkem Submit. Výsledkem je  konkrétní časopis s kvartilem. Když se vrátíte do pole Select Journals a smažete křížkem časopis (tím pole zůstane prázdné) a znovu dáte tlačítko Submit, výsledkem je seznam časopisů podle příslušné kategorie Select Categories s výpisem kvartilů.

SCImago Journal (SJR) (Scopus)
Klikněte v menu na Journal Rankings (Hodnocení časopisů), po otevření nového okna Journal Rankings vyberte v roletkových seznamech All subject areas (Oblast zájmu), All subject categories (Obor zájmu), All types (Yournals) a rok. Výsledkem je seznam časopisů s kvartily.

Google Scholar
100 nejlepších publikací
Klikněte na Categories, vyberte předmětovou oblast podle oboru a pak Subcategories.