InCites

Přímý přístup https://incites.clarivate.com/
Autentizovaný přístup: EZproxy, Shibboleth
Producent: Clarivate
Charakteristika: Analytický nástroj, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů pro strategické rozhodování.
Aby bylo možné s nástrojem pracovat, je nutné se registrovat a přihlásit (možno využít stejných přihlašovacích údajů jako do Web of Science). Registrace se provádí vždy z IP adresy počítačové sítě VUT.
Přístup: Od roku 2019 je zdroj zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.


EndNote

Přímý přístup http://www.myendnoteweb.com
Producent: Thomson Reuters
Charakteristika: Citační manažer vhodný pro tvorbu a správu osobních bibliografických databází. V EndNote Web je možné formátovat bibliografické citace podle různých stylů vyžadovaných nakladateli a vydavateli časopisů, organizovat citace do různých seznamů, sdílet tyto seznamy s dalšími uživateli. Takzvaná funkce Cite While You Write umožňuje přímé vkládání citací do Microsoft Word a tvorbu soupisu literatury v různých citačních stylech.
Služba je uživatelům VUT dostupná prostřednictvím předplatného databáze Web of Science v omezené verzi EndNote Web. K dispozici je také placená verze EndNote, která nabízí více možností. Podmínkou je nutná registrace.
Další informace:
  • uložení až 50 tis. zdrojů
  • 20 citačních stylů
  • 2GB prostoru
  • prohledávání pouze pěti odborných databází
Návody:
Přístup: v rámci předplatného platformy Web of Knowledge
přímá dotace MŠMT (řešitel AV ČR), spolufinancováno VUT v Brně


WriteFull

je nástroj a doplněk pro Microsoft Word a Overleaf pro jazykovou korekci anglicky psaných textů. Bližší informace o použití nástroje jsou uvedeny v dokumentu Úvodní informace a doplňky lze stáhnout v menu PRODUCTS https://www.writefull.com.

Přímý přístup: Writefull Revise, Writefull Cite 
Autentizovaný přístup: přes EZproxy
Writefull Revise, Writefull Cite
Producent: ThinqLab LTD
Charakteristika: Služba Writefull poskytuje pokročilou korekturu textů v angličtině.
Obsahuje: Writefull používá umělou inteligenci (AI), konkrétně algoritmy hlubokého učení (Deep Learning) a rozsáhlou jazykovou databázi. Kontrolu textu provádí s využitím jazykových modelů vycházejících z milionů již publikovaných odborných textů. Writefull nejen navrhuje, jak text vylepšit, ale konkrétně ukazuje, jak jsou slova a fráze používány, jak často se slovo nebo fráze vyskytují a pomáhá porovnat výskyt dvou slov nebo zjistit, která slova nebo synonyma se obvykle vyskytují v určitém kontextu.
Možnosti korekce:
  • použité slovní zásoby (Vocabulary) – nabízí alternativy k jednotlivým nesprávně použitým slovům nebo slovním spojením
  • gramatiky (Grammar) – zkontroluje použití předložek, členů, slovesné formy, formu podstatného jména a další.
  • stylu (Style) – vědecké psaní má svůj vlastní styl, Writefull vás upozorní, pokud ho nedodržujete nebo pokud je váš text příliš rozvláčný
  • interpunkce (Punctuation) – interpunkční znaménka činí text čitelným. Writefull opravuje nadměrné / nedostatečné / nesprávné použití interpunkčních znamének
  • pravopis (Spelling) – Writefull čerpá z nejrozsáhlejšího vědeckého slovníku a dokáže tak opravit i oborově specifické termíny

Nástroje Writefull:

Writefull for Word, Writefull for Overleaf, Writefull Revise, Writefull Cite a Writefull Full Edit.

Návody:
Přístup: do 31. 12. 2024
hrazeno z finančních prostředků VUT