Incites

InCites je analytický nástroj od společnosti Clarivate Analytics, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů pro strategické rozhodování.

InCites je dostupný pro celé VUT. Aby bylo možné s nástrojem pracovat, je nutné se registrovat a přihlásit se (možno využít stejných přihlašovacích údajů jako do Web of Science). Registrace se provádí vždy z IP adresy počítačové sítě VUT.

V roce 2019 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

přístup k InCites – z počítačové sítě VUT
přístup k InCites vzdáleně – vstup přes EZproxy
přístup k InCites vzdáleně – vstup přes Shibboleth

InCites