Závěrečné práce

SMĚRNICE DĚKANA A PŘÍLOHY

Směrnice děkana č. 4/2019 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT v Brně

Příloha č. 1 – Vzor desek VŠKP

Příloha č. 2 – Vzor titulního listu VŠKP

Příloha č. 3 – Vzor prohlášení autora o původnosti práce

Příloha č. 5 – Vzor prohlášení o shodě listinné a elektronické formy

SMĚRNICE REKTORA

Směrnice č. 72/2017 – Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

ŠABLONY PRO ODEVZDÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ (PŘEDÁVACÍ PROTOKOLY)

Předávací protokol – bakalářské práce

Předávací protokol – diplomové práce