Požadavek na zakoupení literatury

PRO ÚSTAVY

Objednání a nákup literatury se řídí Směrnicí rektora č. 35/2017 a Informacemi pro nákup literatury KIC.

Pro objednávky literatury prosím využívejte nový sdílený formulář na SharePointu:

Požadavky na objednávku literatury.xlsx

Soubor je otevřený pro editaci, každé pracoviště má svůj samostatný list. Na prvním listě je návod k použití. Objednávku vždy musí potvrdit vedoucí zakliknutím tlačítka SCHVÁLENO/NESCHVÁLENO.

PRO STUDENTY

Postrádáte-li ve fondu KIC knihy nebo skripta ke studiu, napište nám svoje návrhy. Návrhy na doplnění knihovního fondu s uvedením bibliografické citace dokumentu zasílejte na e-mailovou adresu library@fce.vutbr.cz. Požadavky studentů budou akceptovány jen v případě potřebnosti a dostupnosti dokumentu.