Požadavek na zakoupení literatury

PRO ÚSTAVY

Pro objednání a nákup literatury je nutno se řídit Směrnicí rektora č. 35/2017 a  Informacemi pro nákup literatury KIC.

Žadatel odešle Požadavek na objednání literatury ke schválení vedoucímu ústavu. Vedoucí ústavu potvrdí tento požadavek odesláním do Knihovnického informačního centra na e-mailovou adresu objednavkaknih(at)fce.vutbr.cz.

PRO STUDENTY

Postrádáte-li ve fondu KIC knihy nebo skripta ke studiu, napište nám svoje návrhy. Návrhy na doplnění knihovního fondu s uvedením bibliografické citace dokumentu zasílejte na e-mailovou adresu objednavkaknih(at)fce.vutbr.cz. Požadavky studentů budou akceptovány jen v případě potřebnosti a dostupnosti dokumentu.