Informace pro využívání DK

Digitální knihovny (DK) umožňují plné zpřístupnění digitalizovaných dokumentů dostupných na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Národní technickou knihovnou, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze.


Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci mají zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury. Přístup zahrnuje plné texty českých knih, digitalizovaná vydání novin a časopisů, které nelze obstarat v běžné obchodní síti nebo jako e-knihu. Tisk a ukládání je zakázáno.


AUTENTIZOVANÝ PŘÍSTUP

Každá z institucí má svou digitální knihovnu a dokumenty obsažené v jedné z nich nemusí být obsaženy uvnitř druhé. Proto je doporučeno prohledat každou digitální knihovnu zvlášť.

Na stránce NDK se potvrdí Souhlasím s podmínkami použití, zvolí Přihlásit knihovním účtem/eduID. Objeví se Přihlásit účtem / Jiný učet, vybere Vysoké učení technické v Brně a přihlásí do VUT. Dále se zvolí tlačítko VSTUPTE.

Po prvotním přihlášení do digitální knihovny v rámci jednoho internetového prohlížeče už není nutné se znovu přihlásit. Pokud by to však z nějakého důvodu bylo potřeba, postup je téměř identický s malými odchylkami od původního textu z odstavce Autentizovaný přístup.


SEZNAM DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN

Lze nalézt na stránce DIGITÁLNÍ KNIHOVNY nebo na portálu DIGITÁLNÍ KNIHOVNA s repozitáři českých knihoven na jednom místě.

Přístupnost do konce roku 2022.