Informace pro využívání DK

Digitální knihovny (DK) umožňují zpřístupnění digitalizovaných sbírek dokumentů dostupných na trhu. Děje se tak prostřednictvím digitálních knihoven, které provozují vlastní instituce např. Národní knihovna ČR, Národní technická knihovna, Moravská zemská knihovna v Brně, Knihovna Akademie věd ČR, Univerzita Karlova v Praze a jiné, které se rozhodly své sbírky digitalizovat.


Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci mají zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury. Přístup zahrnuje plné texty českých knih, digitalizovaná vydání novin a časopisů, které nelze obstarat v běžné obchodní síti nebo jako e-knihu. Tisk a ukládání je zakázáno.


AUTENTIZOVANÝ PŘÍSTUP

Každá z institucí má svou digitální knihovnu a dokumenty obsažené v jedné z nich nemusí být obsaženy uvnitř druhé. Proto je doporučeno prohledat každou digitální knihovnu zvlášť.

Na stránce NDK se potvrdí Souhlasím s podmínkami použití, zvolí Přihlásit knihovním účtem/eduID. Objeví se Přihlásit účtem / Jiný učet, vybere Vysoké učení technické v Brně a přihlásí do VUT. Dále se zvolí tlačítko VSTUPTE.

Po prvotním přihlášení do digitální knihovny v rámci jednoho internetového prohlížeče už není nutné se znovu přihlásit. Pokud by to však z nějakého důvodu bylo potřeba, postup je téměř identický s malými odchylkami od původního textu z odstavce Autentizovaný přístup.


SEZNAM DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN

Výběr lze nalézt na stránce DIGITÁLNÍ KNIHOVNY nebo na portálu DIGITÁLNÍCH KNIHOVEN s repozitáři českých knihoven na jednom místě.