KURZY PRO DOKTORANDY

Začínáte s vědou nebo potřebujete podporu a motivaci pro další práci? Pronikněte do tajů vědecké práce a publikování na správných místech, objevte svou vizi a vydejte se po cestě k mezinárodnímu úspěchu. V prakticky zaměřených kurzech pro studenty doktorského studia si osvojíte užitečné dovednosti, jak začít či kam směřovat své úsilí. Dostanete okamžitou zpětnou vazbu s konkrétními tipy co zlepšit a jak pokračovat dál.

Vědecké publikování od A do Z

Kurz je zaměřen na pomoc studentům doktorského studia zorientovat se v prostředí vědeckého myšlení a publikování. Jeho velkou výhodou je možnost prakticky si vyzkoušet psaní vědeckého textu v anglickém jazyce a získat zpětnou vazbu na vyprodukovaný text. Po absolvování kurz bude student znát základní zdroje odborných informací, bude umět správně citovat použitou literaturu, najít vhodný časopis pro svou publikační činnost, a to i ve vztahu k hodnocení vědy v ČR. Získá praktické zkušenosti s tvorbou odborného textu. Zorientuje se v publikačním procesu a přínosech zahraniční spolupráce a výjezdů.

Výuka probíhá formou blended learningu skrze e-learningovou podporu Moodle (kde jsou umístěny studijní podklady) pravidelné úkoly se zpětnou vazbou a šest seminářů, popř. individuální konzultace. Semináře budou probíhat vždy jednou za 14 dní v úterý 10 – 11:30 hodin. Termín prvního semináře je 20. 2. 2024.

Kurz proběhne v českém jazyce, v případě zájmu mezinárodních studentů je možno domluvit individuální konzultace v angličtině.

Registrace do kurzu zde.

Maximální počet účastníků: 20

Tutor kurzu: Tereza Šmilauerová (ÚK VUT) 

Management výzkumných dat

Výuka probíhá formou blended learningu skrze e-learningovou podporu Moodle (kde jsou umístěny studijní podklady) pravidelné úkoly se zpětnou vazbou a pět seminářů, popř. individuální konzultace. Semináře budou probíhat vždy jednou za 14 dní v úterý 10 – 11:30 hodin. Termín prvního semináře je 27. 2. 2024.

Kurz je zaměřen na bezpečnou správu výzkumných dat, jako jednu z potřebných dovedností na akademické půdě i mimo ni. Absolvent předmětu by se měl orientovat v oblasti otevřené vědy, získat přehled o vyhledávání, znovuvyužití a citování výzkumných dat. Nosným tématem kurz je nastavení dobrých praktik při sběru, popisu, zpracování, ukládání a archivaci výzkumných dat. To vše za dodržení principů FAIR data, právních a etických pravidel a projektových podmínek.

Kurz proběhne v českém jazyce.

Registrace do kurzu zde.

Maximální počet účastníků: 25

Tutoři kurzu: Petra Dědičová (ÚK VUT) a Jan Skůpa (ÚK VUT) 

Comments are closed.