Výpůjční služby

ABSENČNÍ VÝPŮJČKY

knihy se půjčují mimo knihovnu

výpůjční doba je 30 dnů

limit absenčních výpůjček je 30 titulů

maximálně 2x prodloužení

poplatek z prodlení 2 Kč za 1 den a knihu

upozornění e-mailem při blížícím se konci výpůjční doby

 

REGISTRACE ABSENČNÍCH VÝPŮJČEK

na samoobslužném zařízení Selfcheck umístěném před výstupem z KIC

prostřednictvím služby

 výpůjčky – knihy a skripta
 výpůjčky – časopisy
 výpůjčky – VŠKP
 výpůjčky – normy

 

SELFCHECK™ – SYSTÉM PRO SAMOOBSLUŽNÉ PŮJČOVÁNÍ A VRACENÍ ABSENČNÍCH KNIH

Návod k obsluze samoobslužného systému Selfcheck™

 

PREZENČNÍ VÝPŮJČKY

Knihy, časopisy, denní tisk a vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) určené k prezenčnímu studiu se půjčují pouze do studoven.