Katalogy knihoven

Souborný katalog ČR
Portál Knihovny.cz (Jednotná informační brána a Portál Českých knihoven)

AKADEMICKÉ A VĚDECKÉ KNIHOVNY

Česká geologická služba, Praha
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Jihočeská univerzita České Budějovice
Knihovna Akademie věd ČR, Praha
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Národní lékařská knihovna, Praha
Národní technická knihovna
Odborná knihovna České národní banky, Praha
Odborná knihovna Ministerstva financí ČR
Ostravská univerzita
Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní knihovna Opava
Slezská univerzita v Opavě, Univerzitní knihovna Karviná
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Obrany v Brně
Univerzita Palackého, Olomouc
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústřední statistická knihovna
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Knihovna Antonína Švehly
Vysoká škola ekonomická, Praha
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita, Plzeň

NÁRODNÍ A KRAJSKÉ KNIHOVNY

Národní knihovna v Praze
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
Krajská knihovna Karlovy Vary
Krajská vědecká knihovna Liberec
Krajská knihovna ve Zlíně
Městská knihovna v Praze
Moravská zemská knihovna Brno
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Středočeská vědecká knihovna Kladno
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Vědecká knihovna v Olomouci