Knihy a skripta

Informační zdroje lze vyhledávat v online přístupných katalozích:

  • Knihy a skripta jsou vystaveny ve volném výběru ve studovnách v 1. patře a řazeny oborově podle znaků Mezinárodního desetinného třídění (MDT)
  • Knihy k absenční výpůjčce jsou označeny zeleným pruhem. Ostatní knihy jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu.
  • Skripta k absenční výpůjčce jsou bez označení. Skripta určená pouze pro prezenční studium jsou označena červeným písmenemS“ a textem „Pouze ke studiu ve studovně“.
  • Skripta v elektronické podobě jsou vydávána jako studijní opory. Přístup online lze zakoupit na studijním oddělení. Lokální přístup k některým vytištěným studijním oporám je umožněn ve studovnách KIC.
  • Další knihovní fond je uložen v depozitáři. Tyto knihy lze vyhledat v knihovním systému Aleph podle signatury „D1“ (depozitář). Knihy vám poskytnou pracovníci služby na základě vašeho požadavku (signatura, signatura 2, případně také autor a název).

NÁVODY

Jak pracovat s PRIMO
Online katalog Aleph
Plán studoven skript
Plán studovny knih