Závěrečné práce

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Podle § 47b Zákona o vysokých školách a vnitřních předpisů VUT a FAST jsou závěrečné práce FAST (bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační) zpřístupněny v elektronické a tištěné verzi dle níže uvedeného rozpisu. Z prací je možno pořizovat výpisy nebo rozmnoženiny.


ZÁVĚREČNÉ PRÁCE V ELEKTRONICKÉ VERZI

jsou zpřístupněny v Digitální knihovně, která obsahuje plné texty závěrečných prací všech fakult VUT. Práce Fakulty stavební jsou v této databázi uloženy od roku 2006–2011 pouze s abstraktem, od roku 2012 již v plném textu.


ZÁVĚREČNÉ PRÁCE FAST V TIŠTĚNÉ VERZI

Podle Směrnice děkana č. 4/2019 se od roku 2019 nearchivují.


ZÁVĚREČNÉ PRÁCE DO ROKU 2018 V TIŠTĚNÉ VERZI

Jsou zpřístupňovány na vyžádání formou prezenční výpůjčky v KIC.

Seznamy těchto prací lze vyhledat v ročnících:

Bakalářské práce2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Diplomové práce2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Disertační práce1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Habilitační práce1998, 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE FAST 2004-2008 V TIŠTĚNÉ VERZI

Byly předány do Archivu VUT v Brně, Klatovská 18a. Prezenční výpůjčka je umožněna v badatelně archivu, po telefonické domluvě s vedoucím archivu Mgr. Bc. Martinem Kotačkou, telefon: 541 144 515.

Seznamy těchto prací lze vyhledat v ročnících:

Bakalářské práce:2007, 2008
Diplomové práce:2004, 2005, 2006, 2007