Zaměstnanci

VEDOUCÍ KIC

PhDr. Marie Davidová
telefon: 541 147 170
e-mail: davidova.m(at)fce.vutbr.cz

SEKRETARIÁT, EKONOMICKÉ AGENDY

Mgr. Vlasta Zatloukalová, DiS.
telefon: 541 147 172
e-mail: zatloukalova.v(at)fce.vutbr.cz

SLUŽBY A INFORMAČNÍ ČINNOST VE STUDOVNÁCH

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ KIC
Mgr. Eva Kyjovská

telefon: 541 147 175
e-mail: kyjovska.e(at)fce.vutbr.cz
Michal Peloušek
telefon: 541 147 175
e-mail: pelousek.m(at)fce.vutbr.cz
Mgr. Kateřina Kopecká
telefon: 541 147 171
e-mail: kopecka.k(at)fce.vutbr.cz

AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ KNIŽNÍHO FONDU

Jana Jenišová
telefon: 541 147 173
e-mail: jenisova.j(at)fce.vutbr.cz

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Mgr. Alina Vystavělová
telefon: 541 147 155
e-mail: vystavelova.a(at)fce.vutbr.cz

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Ing. Marek Malanta
telefon: 541 147 174
e-mail: malanta.m(at)fce.vutbr.cz
Ing. Dalibor Hanžl
telefon: 541 147 174
e-mail: hanzl.d(at)fce.vutbr.cz