Zaměstnanci

VEDOUCÍ KIC

Mgr. Almíra Pitronová
telefon: 541 147 170
e-mail: Almira.Pitronova@vut.cz

SEKRETARIÁT, EKONOMICKÉ AGENDY

Mgr. Vlasta Zatloukalová, DiS.
telefon: 541 147 172
e-mail: Vlasta.Zatloukalova@vut.cz

SLUŽBY A INFORMAČNÍ ČINNOST VE STUDOVNÁCH

ZÁSTUPCE VEDOUCÍ KIC
Mgr. Eva Kyjovská

telefon: 541 147 175
e-mail: Eva.Kyjovska@vut.cz
Michal Peloušek
telefon: 541 147 175
e-mail: Michal.Pelousek@vut.cz
Mgr. Kateřina Kopecká
telefon: 541 147 171
e-mail: Katerina.Kopecka1@vut.cz

AKVIZICE A ZPRACOVÁNÍ KNIŽNÍHO FONDU

Jana Jenišová
telefon: 541 147 173
e-mail: Jana.Jenisova@vut.cz

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY

Mgr. Alina Vystavělová
telefon: 541 147 155
e-mail: Alina.Vystavelova@vut.cz

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Ing. Marek Malanta
telefon: 541 147 174
e-mail: Marek.Malanta@vut.cz
Ing. Dalibor Hanžl
telefon: 541 147 174
e-mail: Dalibor.Hanzl@vut.cz