Normy

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K DATABÁZI NOREM ČSN ONLINE

Pro zobrazení norem je nutno mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader (verze 8 a vyšší) a FileOpen Plug-in.

PŘÍSTUP K DATABÁZI


Přihlašování je zajištěno pomocí VUT loginu a VUT hesla. Normy jsou dostupné ve formátu PDF, který umožňuje zabezpečení souborů pouze pro prohlížení. Tisk není možný. Pro přístup k ČSN Online není nutné být v počítačové síti VUT – dostupné přihlášení umožňuje čtení norem odkudkoliv. Pro správné zobrazení norem je třeba mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader (verze 8 a vyšší) a FileOpen Plug-in. Limit pro otevření/zobrazení je 30 norem/den. Při překročení limitu nebude možné normy otevřít. Normy lze zobrazovat maximálně na dvou zařízeních (osobní počítač, přenosný počítač, tablet apod.). Pro žádost o smazání použitých zařízení kontaktujte technickou podporu ČAS (aktuální kontakt je uveden po přihlášení v levém menu) nebo Ústřední knihovnu eiz(at)lib.vutbr.cz. Při prvním přihlášení do ČSN Online je žádoucí, aby se uživatel seznámil s podmínkami používání (záložka v levém menu).
Přístup zajištěn do 31. 12. 2021.


NÁVODY


NORMY ČSN ONLINE NAINSTALOVANÉ NA PEVNÝCH POČÍTAČÍCH KIC

Pro potřeby nahlédnutí do ČSN norem jsou v Červené studovně KIC vyhrazeny dva počítače s přístupem k databázi ČSN online. Služba nabízí možnost přístupu je k plným textům všech platných norem i neplatných norem, které byly převedeny do elektronické podoby ve formátu PDF. Normy jsou pravidelně aktualizovány Českou agenturou pro standardizaci. Tiskový výstup není povolen.

KIC zpřístupňuje pouze některé ČSN normy potřebné pro výuku na základě doporučení odborných ústavů.
Normy je možné vyhledávat v Seznamu norem a vyžádat formou prezenční výpůjčky u pracovníka služby. Na službě je k nahlédnutí vytištěný seznam pro lepší orientaci. Elektronickou verzi Seznamu tištěných norem naleznete ve formátu  Seznam norem.

ASPI

Databáze ASPI slouží pro práci s právními informacemi, obsahuje však jen vybrané normy ČSN. Je nainstalována společně s normami ČSN.