Normy

PŘÍSTUP DO DATABÁZE NOREM ČSN ONLINE


Pro zobrazení norem je nutno mít nainstalovaný Adobe Acrobat Reader (verze 8 a vyšší) a FileOpen Plug-in.

Přihlašování je zajištěno pomocí VUT loginu a VUT hesla. Normy jsou dostupné ve formátu PDF, který umožňuje zabezpečení souborů pouze pro prohlížení. Tisk není možný. Pro přístup k ČSN Online není nutné být v počítačové síti VUT – dostupné přihlášení umožňuje čtení norem odkudkoliv. Počet otevření pro uživatele je 30 norem/den.

Po překročení limitu není možné normy otevřít. Normy lze zobrazovat maximálně na dvou zařízeních (osobní počítač, přenosný počítač, tablet apod.). Pro žádost o smazání použitých zařízení kontaktujte technickou podporu ČAS (aktuální kontakt je uveden po přihlášení v levém menu) nebo Ústřední knihovnu eiz@lib.vutbr.cz. Při prvním přihlášení do ČSN Online je žádoucí, aby se uživatel seznámil s podmínkami používání (záložka v levém menu).
Přístup zajištěn do 30. 4. 2025.


ČASTO KLADENÉ DOTAZY


NORMY ČSN ONLINE NAINSTALOVANÉ NA PEVNÝCH POČÍTAČÍCH KIC

Pro potřeby nahlédnutí do ČSN norem jsou v Červené studovně vyhrazeny dva počítače s přístupem k databázi ČSN online. Přístup je umožněn k plným textům všech platných i neplatných norem. Normy jsou pravidelně aktualizovány Českou agenturou pro standardizaci. Tiskový výstup není povolen.

TISTĚNÉ NORMY

KIC zpřístupňuje pouze některé ČSN normy potřebné pro výuku na základě doporučení odborných ústavů.
Normy je možné vyhledávat v tištěném seznamu norem a vyžádat formou prezenční výpůjčky u pracovníka služby. Elektronickou verzi Seznamu tištěných norem naleznete ve formátu Seznam norem.

ASPI

Databáze ASPI slouží pro práci s právními informacemi, obsahuje však jen vybrané normy ČSN. Je nainstalována společně s normami ČSN.