Normy a ASPI

Pro potřeby nahlédnutí do ČSN norem jsou v Červené studovně KIC vyhrazeny dva počítače s přístupem k databázi ČSN online. Služba nabízí možnost přístupu je k plným textům všech platných norem i neplatných norem, které byly převedeny do elektronické podoby ve formátu PDF. Normy jsou pravidelně aktualizovány Českou agenturou pro standardizaci. Tiskový výstup není povolen.

 

KIC zpřístupňuje pouze některé ČSN normy potřebné pro výuku na základě doporučení odborných ústavů.
Normy je možné vyhledávat v Seznamu norem a vyžádat formou prezenční výpůjčky u pracovníka služby. Na službě je k nahlédnutí vytištěný seznam pro lepší orientaci. Elektronickou verzi Seznamu tištěných norem naleznete ve formátu  Seznam norem.

 

K nahlédnutí do komplexního systému pro práci s právními informacemi slouží databáze ASPI nainstalovaná na počítačích společně s ČSN normami.