Časopisy

ZAHRANIČNÍ  ČASOPISY – Print, Online, Print+Online odebírané v rámci předplatného v roce 2024

ČESKÉ  ČASOPISY – Print, Online, Print+Online odebírané v rámci předplatného v roce 2024

NOVINY

ELEKTRONICKÉ ČASOPISY

Časopisy dostupné Online jsou označeny symbolem

Tištěné časopisy jsou vystaveny k prezenčnímu studiu v červené PC studovně KIC.  Starší čísla a ročníky se půjčují na vyžádání.
Absenčně se půjčují pouze zaměstnancům FAST:

  • individuální výpůjčkou zaměstnance (po dohodě se zaměstnanci KIC)
  • cirkulační službou

Tuto službu zajišťuje ústavem pověřený zaměstnanec, který časopis v KIC vypůjčí, zajistí jeho cirkulaci mezi zájemci na ústavu s vyznačením výpůjček na cirkulačním listu a vrátí zpět.

SEZNAMY STARŠÍCH ROČNÍKŮ ČASOPISŮ

Zahraniční časopisy
České časopisy