Nově dostupné knihy v ICE Virtual Library

Od července 2020 je nově dostupných 33 titulů knih v databázi ICE Virtual Library.

Nahlédnout můžete také do Top 5 článků, které jsou nejčastěji citovány v patentech (dle Altmetric). Všechny citované časopisy ICE Publishing jsou dostupné v rámci předplatného až do konce roku.

Autor: vystavelova

Zástupce vedoucí KIC, meziknihovní výpůjční služby

Komentáře jsou uzavřeny