Nové odborné databáze ASTM Complete a Statista

Od začátku roku máme k dispozici nové databázové zdroje. Databáze ASTM Complete je zaměřena na normy. Nabízí více než 12 500 platných standardů a přes 45 000 historických standardů a norem.
Statista je databáze kombinující ekonomická data, pohledy spotřebitelů, průzkumy veřejného mínění a demografické trendy. Zpřístupňuje více jak 1,5 milionu statistik, předpovědí, zpráv a infografik.

Komentáře jsou uzavřeny