Výročí Sametové revoluce ’89

Při příležitosti výročí SAMETOVÉ REVOLUCE ´89 vznikl web 1989.knihovny.cz.

Odkazuje na knihy o revoluci, životopisy osobností z obou stran spektra, titulní listy periodik a jejich proměnu v průběhu listopadu a prosince 1989, rozhovory s knihovníky MZK a jejich vzpomínky na listopad ’89, několik fotografií a odkazy na zajímavé zdroje. Nahrát lze své fotografie z revoluce a udělat Revoluční kvíz.

Web byl realizován portály Knihovny.cz, Digitálníknihovna.cz a podíleli se na něm zaměstnanci Moravské zemské knihovny v Brně a studenti Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU. 

Comments are closed.