Wiley Online Library

Přímý přístup: http://onlinelibrary.wiley.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Wiley-Blackwell
Charakteristika: Plné texty odborných časopisů z řady oborů jako jsou přírodní vědy, ekonomie, medicína, informatika, vzdělávání od nakladatelství John Wiley.
Zdrojové dokumenty: Databáze obsahuje více jak 4 miliony článků z 1500 časopiseckých titulů. Dále v databázi naleznete více jak 10 tisíc knih, referenční knihy, laboratorní protokoly a jiné. Plné texty sahají až do roku 1997. V rámci předplatného je zpřístupněno více jak 800 titulů. U ostatních dokumentů jsou dostupné bibliografické údaje a abstrakta.
Návody: Videotutoriály
Přístup:

Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.