Taylor & Francis – Science & Technology Library

Přímý přístup: http://www.tandfonline.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Taylor & Francis
Charakteristika: plnotextová databáze se zaměřením na vědu a techniku
Zdrojové dokumenty: kolekce časopisů produkovaných Taylor & Francis tvořená více jak pěti sty odbornými tituly (peer-reviewed časopisy).
Obsahuje:
  • biologie, životní prostředí
  • chemie
  • inženýrství, informatika, technologie
  • matematika a statistika
  • fyzika

Seznam titulů v kolekci najdete na stránkách nakladatelství.

Návody: Návod pro práci s databází
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.