Taylor & Francis – Science & Technology Library

Přímý přístup: https://www.tandfonline.com
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Taylor & Francis
Charakteristika: plnotextová databáze se zaměřením na vědu a techniku
Zdrojové dokumenty: Od roku 2021 má VUT přístup k plným textům (od roku 1997 včetně) ve dvou kolekcích.

V kolekci Science & Technology Library je více jak 500 odborných recenzovaných titulů časopisů produkovaných Taylor & Francis. V kolekci Business, Management & Economics je více jak 100 odborných recenzovaných titulů časopisů produkovaných Taylor & Francis.

Obsahuje:
Science & Technology Library
 • biologie, životní prostředí
 • chemie
 • inženýrství, informatika, technologie
 • matematika a statistika
 • fyzika
Business, Management & Economics
 • účetnictví,
 • finance,
 • obchod a management,
 • ekonomika,
 • podnikání,
 • investice,
 • lidské zdroje,
 • IT a inovace,
 • marketing,
 • veřejná správa.
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.