Scopus

Přímý přístup: http://www.scopus.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Elsevier Science
Charakteristika: Scopus je víceoborová bibliografická a citační databáze , která byla vyvíjena od roku 2002 nakladatelstvím Elsevier. Databáze SCOPUS shromažďuje záznamy z oblasti techniky, medicíny, sociálních a přírodních věd.
Zdrojové dokumenty: Obsahuje asi 38 miliónů záznamů (z toho je asi 19 miliónů záznamů dokumentů vydaných po roce 1996) a 230 miliónů odkazů z více než 18 000 časopisů od více než 5 000 nakladatelů. Z celkového počtu titulů je asi 16 500 recenzovaných časopisů, dále databáze obsahuje záznamy z „open access“ časopisů, příspěvky ze sborníků z konferencí, z webovských zdrojů, informace o patentech a záznamy z dalších zdrojů odborných informací.V roce 2008 byla databáze SCOPUS vybrána Radou pro výzkum, vývoj a inovace jako jeden z dalších zdrojů pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice.
Ve Scopus lze vyhledat indikátor Hirschův index.
Obsahuje: Přírodní vědy (Life Science)
Zahrnuje více jako 4 300 titulů z oblasti zemědělství, biologie, biochemie, genetiky, imunologie, mikrobiologie, farmakologie, toxikologie aj.
Vědy o zdraví (Health Sciences)
Zahrnuje více jako 6 800 titulů z oblasti medicíny, zvěrolékařství, stomatologie aj.
Vědy o neživé přírodě (Physical Sciences)
Zahrnuje více jako 7 200 titulů z oblasti matematiky, fyziky, astronomie, chemie, chemického inženýrství, počítačové vědy, geografii, energetiky, inženýrství, materiálů, environmentální vědy aj.
Společenské a humanitní vědy (Social Sciences and Humanities)
Zahrnuje více jako 5 300 titulů z oblasti humanitních věd, ekonomie, obchodu, financí, psychologie, sociálních věd aj.
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.