SciFinder

Přímý přístup: http://scifinder.cas.org/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: Chemical Abstracts Service – CAS
Charakteristika: Databáze obsahuje popis chemických sloučenin, chemických reakcí, patentů a bibliografických záznamů z více jak 10 tisíc časopisů.
Zdrojové dokumenty:

SciFinder je vědecký zdroj, který umožňuje přístup k databázím CAS zahrnujícím literaturu mnoha vědních oborů např. biomedicína, chemie, materiálové inženýrství a mnoho dalšího. Jedná se především o nejrozsáhlejší chemickou databázi zahrnující elektronickou podobu Chemical Abstracts.

Registrace a vytvoření účtu je nutné pro každého uživatele. Při registraci je nutné být v síti VUT a registrovat se s pomocí školní e-mailové adresy (končící vutbr.cz). Adresu s registrací najdete níže po přihlášení na portál vutbr.cz.

Obsahuje: Get substances – obsahuje informace o chemických strukturách, názvech, CAS Registry Numbers, vlastnostech, komerční dostupnosti apod.

Get reactions – obsahuje reakční schémata, postupy, rozpouštědla, katalyzátory, komerční dostupnost látek atd.

Get references – prohledává články, patenty, disertace a další

Návody: Návody pro práci s databází SciFinder(různé formáty)
Přístup: Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Od roku 2020 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.