Science Direct

Přímý přístup: http://www.sciencedirect.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Elsevier Science
Charakteristika: Databáze ScienceDirect je jednou z největších databází. Zpřístupňuje elektronické verze časopisů. Je zaměřena především na přírodní vědy, technologie, výpočetní techniku, matematiku, ekonomiku, management aj.
Zdrojové dokumenty: Science Direct obsahuje on-line časopisy z nakladatelství Elsevier Science. Její produkce zahrnuje téměř čtvrtinu všech vědeckých časopisů a též monografií.  Odborné časopisy tvoří největší sbírku dokumentů (asi 2500), ale naleznete zde i e-knihy, příručky nebo referenční díla. Řádově tisíce vědeckých článků je dostupných v plném textu. Retrospektiva je až po počátek 19. století. Obsahuje i Freedom Collection, která obsahuje volné tituly.
Obsahuje:
  • Computer Science
  • Energy
  • Engineering
  • Materials Science
  • Mathematics
  • Physics and Astronomy
Návody: Práce s databází Science Direct
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.