SAE Digital Library

Přímý přístup: https://saemobilus.sae.org/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: SAE International
Charakteristika: plnotextová databáze z oblasti letectví, automobilismu a dalších oborů
Zdrojové dokumenty: Platforma SAE MOBILUS zahrnuje více než 100 000 plných textů pokrývajících širokou škálu technologií, které se týkají těchto odvětví: letectví, automobilového průmyslu a užitkových vozidel. Dostupné jsou technické listy a články od roku 1998 do současnosti.
Návody: Návod pro práci se SAE Mobilus
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.