ProQuest Central

Přímý přístup: http://search.proquest.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Schibboleth
Producent: ProQuest LLC.
Charakteristika: ProQuest Central je multioborová databáze zpřístupňující většinu vlastní produkce společnosti ProQuest a představuje momentálně jednu z nejrozsáhlejších plnotextovou databází na světě.
Zdrojové dokumenty: ProQuest Central je „megadatabáze“ navazující na tradici titulu ProQuest 5000 International. Spojuje přes 25 nejpopulárnějších databází z vlastní produkce společnosti ProQuest, dostupných na stejnojmenné platformě, a specializované databáze. Poskytuje informace pro více než 160 vědních oborů včetně obchodu a ekonomiky, vědy a techniky, medicíny a zdraví, literatury a jazykovědy, společnosti a kultury, umění a historie.
Obsahuje:
  • více než 18 000 časopisů, z toho přes 14 000 s plnými texty
  • 9000 tržních zpráv ze 43 odvětví a 40 zemí
  • 44 000 profilů firem (Hoover’s)
  • aktualizované profily 3600 průmyslových odvětví (Snapshots)
  • přes 1 200 titulů novin vč. The Wall Street Journal and Los Angeles Times
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.