Pablikado

Přímý přístup www.pablikado.cz
Producent: Citace.com
Charakteristika: Databáze českých technicky zaměřených časopisů a knih.
Obsahuje: V technické kolekci je dostupných více jak 30 titulů elektronických časopisů a 20 knih. Články jsou pouze ke čtení na PC nebo mobilních zařízeních. Mobilní aplikace Pablikado umožňuje pokročilejší práci s články – vkládání poznámek, podtrhávání a zvýrazňování textu, kreslení a psaní. Vybrané články, příspěvky nebo kapitoly z knih mohou uživatelé jednoduše uložit v citačním manažeru Citace PRO. Pro vstup a čtení plných textů je třeba přihlášení pomocí VUTloginu a VUThesla přes institucionální přístup (odkaz „Přihlásit se“).
Přístup: hrazeno z finančních prostředků VUT