Orbis Europe

Autentizovaný přístup: Shibboleth
Producent: Bureau van Dijk
Charakteristika: Databáze Orbis Europe detailně mapuje podnikatelské subjekty v Evropě.
Obsahuje: Orbis Europe obsahuje informace o více jak 110 milionech společnostech z Evropy, o bankách, pojišťovnách, o nebankovních finančních institucích, státních agenturách včetně firem, které nepublikují finanční údaje. V Orbisu najdete informace i o zkrachovaných nebo insolventních podnicích, takže se dají připravit výzkumné práce i o neaktivních podnicích. Záznamy se dají různě filtrovat, exportovat atd. Orbis Europe lze použít pro výzkum jednotlivých společností, tvorbu jejich finančních analýz, trendů a k vzájemnému porovnávání.
Další informace: Podle licenční smlouvy je zakázáno využívat databázi Orbis Europe jinak, než jen pro vlastní studium a výzkum. Hromadné stahování dat zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji.
Přístup: Od roku 2023 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.