MathSciNet

Přímý přístup: https://mathscinet.ams.org/mathscinet/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Producent: American Mathematical Society
Charakteristika: Bibliografická databáze pro většinu matematické vědní literatury.
Zdrojové dokumenty: MathSciNet nabízí přístup k pečlivě udržované a snadno vyhledatelné databázi recenzí, abstraktů a bibliografických informací pro většinu matematické vědní literatury. Každý rok je přidáno více než 80 000 recenzí. Obsahuje téměř 3 miliony položek a více než 1,7 milionu přímých odkazů na původní články. Bibliografické údaje z retrodigitizovaných článků pocházejí z počátku 18. století. Referenční seznamy jsou shromažďovány a sladěny interně z přibližně 550 časopisů a poskytují se citační údaje pro časopisy, autory, články a recenze. Tento web citací umožňuje uživatelům sledovat historii a vliv výzkumných publikací v matematických vědách.
Návody: Manuál
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.