Le Corbusier Online

Přímý přístup:https://www.degruyter.com/
Autentizovaný přístup:Shibboleth
EZproxy
Producent:De Gruyter
Charakteristika:Plnotextová kolekce zaměřená na architekturu, stavebnictví a urbanismus.
Zdrojové dokumenty:specializovaná sbírka 22 e-knih z produkce vydavatelství Birkhäuser. Kolekce vznikla k 50. výročí úmrtí slavného švýcarského architekta, urbanisty, teoretika a malíře Le Corbusiera, který svým radikálním dílem i výtvarným citem výrazně ovlivnil vývoj moderní architektury.

Seznam dostupných knih
Návody:De Gruyter User Guide: https://image.newsletter.degruyter.com/lib/fe4015707564067f741479/m/4/DG-Website+User+Guide+2021_EN.pdf
Přístup:Nákup elektronických knih byl financován z projektu ERDF II, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326