Le Corbusier Online – books

Přímý přístup:https://www.degruyter.com/
Autentizovaný přístup:Shibboleth, EZproxy
Producent:De Gruyter
Charakteristika:Plnotextová kolekce zaměřená na architekturu, stavebnictví a urbanismus.
Zdrojové dokumenty:Le Corbusier Online je specializovaná sbírka 22 e-knih z produkce vydavatelství Birkhäuser. Kolekce vznikla k 50. výročí úmrtí slavného švýcarského architekta, urbanisty, teoretika a malíře Le Corbusiera, který svým radikálním dílem i výtvarným citem výrazně ovlivnil vývoj moderní architektury.
Seznam dostupných knih
Návody:De Gruyter User Guide
Přístup:Nákup elektronických knih byl financován z projektu ERDF II, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326