Knovel – books

Přímý přístup: http://app.knovel.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Knovel Corporation
Charakteristika: Plnotextová databáze, jejíž oborové zaměření je technika, zdraví, hygiena, farmacie a další inženýrství.
Zdrojové dokumenty: Knovel zpřístupňuje plnotextovou formou přes 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Knihy jsou rozděleny do kolekcí a na VUT je zpřístupněno v plném textu 30 kolekcí. Knihy v databázi pocházejí z více jak 100 nakladatelství. Nalezneme mezi nimi významné producenty odborných informací jako McGraw-Hill, Wiley, Elsevier a další.
Knovel nezobrazuje pouze textové informace, ale přidává k textu další dimenze velmi dobře využitelné pro technické obory. Jedná se zejména o textové i numerické vyhledávání, dynamické průběhy křivek, závislostí a rovnic, převodníky jednotek a další možnosti práce s daty.
Obsahuje:
  • Chemistry & Chemical Engineering
  • Civil Engineering & Construction Materials
  • Mechanics & Mechanical Engineering
  • Nanotechnology
  • Optics & Photonics
Návody: Návody pro práci s databází Knovel
Videotutoriály
Přístup: Od roku 2020 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.
Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Přístup pro období 2013–2017 financován z projektu Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ.