Knovel – books

Přímý přístup: http://app.knovel.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Knovel Corporation
Charakteristika: Plnotextová databáze, jejíž oborové zaměření je technika, zdraví, hygiena, farmacie a další inženýrství.
Zdrojové dokumenty: Knovel zpřístupňuje plnotextovou formou přes 4000 faktografických děl z oblasti přírodních a technických věd. Knihy jsou rozděleny do kolekcí a na VUT je zpřístupněno v plném textu 30 kolekcí.

Knihy v databázi pocházejí z více jak 100 nakladatelství. Nalezneme mezi nimi významné producenty odborných informací jako McGraw-Hill, Wiley, Elsevier a další.

Knovel nezobrazuje pouze textové informace, ale přidává k textu další dimenze velmi dobře využitelné pro technické obory. Jedná se zejména o textové i numerické vyhledávání, dynamické průběhy křivek, závislostí a rovnic, převodníky jednotek a další možnosti práce s daty.

Obsahuje:
  • Chemistry & Chemical Engineering
  • Civil Engineering & Construction Materials
  • Mechanics & Mechanical Engineering
  • Nanotechnology
  • Optics & Photonics
Návody: Videotutoriály

Návody pro práci s databází Knovel

Webinář(nutná registrace)