IGI Global

Přímý přístup: https://www.igi-global.com/gateway/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: IGI Global
Charakteristika: IGI Global je přední nezávislé akademické vydavatelství mezinárodního vědeckého výzkumu v oblasti obchodu a managementu, vědy, techniky a medicíny (STM) a vzdělávání.
Zdrojové dokumenty: Na platformě vydavatelství IGI Global jsou tituly dostupné ve formátu PDF nebo HTML a jsou bez DRM (Digital Rights Management) omezení. Všechny zakoupené e-knihy jsou indexovány systémem Primo a lze je tak jednoduše vyhledat a číst.
Návody: Uživatelská příručka
Další informace: Podle licenční smlouvy je zakázáno využívat databázi IGI Global jinak, než jen pro vlastní studium a výzkum. Hromadné stahování dat zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji.
Přístup: Nákup 2 titulů byl v roce 2022 hrazen z prostředků FP.
Nákup 1 titulu byl v roce 2023 hrazen z prostředků FIT
Seznam zakoupených knih