IEEE Xplore Digital Library

Přímý přístup: http://ieeexplore.ieee.org/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: IEEE, IET, Information Handling Services
Charakteristika: Pro oblastni elektroinženýrství a informatiky je to jeden z největších zdrojů informací a plných textů.
Zdrojové dokumenty: Obsahuje dokumenty od společností  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a IET (Institution of Engineering and Technology). Dále to jsou sborníky z konferencí, normy, knihy, kurzy a další. Jedná se o 2 milióny dokumentů. Kompletní pokrytí retrospektivy v IEL sahá do roku 1988, ale vybrané důležité dokumenty jsou pokryty již od roku 1913.
Obsahuje:
  • časopisy, transakce a dopisy
  • IEEE sborníky
  • IET sborníky z konferencí a seminářů
  • IEEE standardy (!)
  • elektronické dopisy a IET jednání
Návody: Návody pro práci s databází IEEE Xplore
Přístup: Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Od roku 2020 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.