ICE Publishing – books

Přímý přístup: http://www.icevirtuallibrary.com/action/showPublications?pubType=journal
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Institution of Civil Engineers
Charakteristika: ICE Virtual library je platforma pro zpřístupňování časopisů, odborných knih i sborníků nakladatelství ICE publishing.
Zdrojové dokumenty: V rámci platformy ICE Virtual library bylo trvale zakoupeno 142 titulů.
Návody: Návod pro práci s ICE Virtual Library
Přístup: Nákup 109 titulů byl v roce 2018 hrazen z projektu Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT).
Nákup 33 titulů byl v roce 2020 hrazen z projektu ERDF II.
Seznam zakoupených knih