ICE Publishing – books

Přímý přístup: http://www.icevirtuallibrary.com/action/showPublications?pubType=journal
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Institution of Civil Engineers
Charakteristika: ICE Virtual library je platforma pro zpřístupňování časopisů, odborných knih i sborníků nakladatelství ICE publishing.
Zdrojové dokumenty: V rámci platformy ICE Virtual library bylo trvale zakoupeno 109 titulů.
Seznam dostupných knih
Návody: Návod pro práci s ICE Virtual Library