Emerald

Přímý přístup: http://www.emeraldinsight.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy
Shibboleth
Producent: Emerald Group Publishing
Charakteristika: Elektronický zdroj obsahující časopisy a knihy z produkce vydavatelství Emerald.
Zdrojové dokumenty: Předplatné pro VUT zahrnuje zejména oblast techniky a managementu. V současnosti obsahuje kolem 230 titulů.
Obsahuje:
Návody: Návod pro práci s databází Emerald

Návod pro práci s databází

Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.