Emerald

Přímý přístup: http://www.emeraldinsight.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Emerald Group Publishing
Charakteristika: Elektronický zdroj obsahující časopisy a knihy z produkce vydavatelství Emerald.
Zdrojové dokumenty: Předplatné pro VUT zahrnuje zejména oblast techniky a managementu. V současnosti obsahuje kolem 230 titulů.
Obsahuje: Accounting, Finance & Economics
Business, Management & Strategy
Engineering
HR, Learning & Organization Studies
Information & Knowledge Management
Marketing
Operations, Logistics & Quality
Public Policy & Environmental Management
Property Management & Built Environment
Tourism & Marketing Hospitality Management
Návody: Návod pro práci s databází
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.