Emerald – books

Přímý přístup: http://www.emeraldinsight.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: Emerald Group Publishing
Charakteristika: Elektronický zdroj obsahující knihy z produkce vydavatelství Emerald.
Zdrojové dokumenty: Pro VUT je zakoupena kolekce Marketing, která obsahuje 66 titulů.
Návody: Návod pro práci s databází
Přístup: Nákup 66 titulů byl v roce 2018 hrazen z projektu Rozvoj studijního prostředí na VUT (ROSTU na VUT).
Nákup 25 titulů byl v roce 2021 hrazen z prostředků VUT.
Seznam zakoupených knih