Econlit with Full Text (American Economic Association)

Přímý přístup: http://www.aeaweb.org/econlit/index.php
Producent: American Economic Association
Typ databáze: plnotextová
Obory: ekonomie, marketing, management
Zdrojové dokumenty: časopisy, knihy, disertace
Přístupnost: částečně hrazeno z programu MŠMT Informace – Základ výzkumu (LR1304), do roku 2017