EBSCO – Business Source Complete

Přímý přístup: http://search.ebscohost.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Charakteristika: Je obchodně zaměřená databáze, poskytuje plné texty a abstrakty.
Zdrojové dokumenty: Databáze Business Source Complete je světově uznávaná odborná obchodně zaměřená databáze poskytující špičkovou sbírku bibliografického a plnotextového obsahu. Některá periodika jsou v databázi indexovaná již od roku 1886. K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 300 periodik.
Obsahuje:
  • Abstrakty
  • Plné texty
  • Firemní profily
  • Autorské profily
  • Business videa
  • Citační reference
Návody: Jak získat článek nedostupný v plném textu
Návody pro práci s databází v angličtině
Přístup: Od roku 2018 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.