EBSCO – Academic Search Complete

Přímý přístup: https://search.ebscohost.com/
Autentizovaný přístup: EZ proxy, Shibboleth
Producent: EBSCO Publishing
Charakteristika: Je multioborová databáze fulltextů odborných časopisů.
Zdrojové dokumenty: Databáze Academic Search Complete obsahuje více jak 8500 plnotextových periodik, z toho jich je přes 7300 recenzovaných. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF pokrývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.
Návody: Práce s databází EBSO
Jak získat článek nedostupný v plném textu
Návody pro práci s databází v angličtině
Přístup: Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Od roku 2020 je přístup zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.