De Gruyter – books

Přímý přístup: https://www.degruyter.com/
Autentizovaný přístup: EZproxy
Producent: De Gruyter
Charakteristika: Nakladatelství De Gruyter vydává velké množství odborných elektronických knih.
Zdrojové dokumenty: V rámci platformy De Gruyter bylo trvale zakoupeno 90 titulů. Knihy jsou dostupné bez DRM omezení. Při vzdáleném přístupu do databáze je nutné kliknout na tlačítko Login pod názvem naší univerzity (Brno University of Technology), následně je uživatel přesměrován na stránku s přihlášením pomocí VUT Loginu a VUT Hesla. Pokud je uživatel v počítačové síti VUT nebo je přihlášen přes VPN, není pro práci s knihami další autentizace nutná.
Návody: Návod pro práci s platformou
FAQ
Přístup: Nákup 2 titulů byl v roce 2020 financován z prostředků FP.
Nákup 88 titulů byl v roce 2020 financován z projektu ERDF II.
Seznam dostupných knih