Březen měsíc čtenářů

Čtenářská amnestie pro studenty
Bez obav vraťte své knihovní resty. Tento měsíc vám odpustíme pokuty.

SWAP odborných knih nebo skript

Přijďte si k nám 20. a 21.3. 2024 vyměnit knihy!
V průběhu celé provozní doby knihovny můžete přijít a vyměnit svá skripta za jiná, přinesená ostatními studujícími.
V knihovně bude připraveno místo, kde můžete knihy nabídnout a sami si vybrat jiné.
Z kapacitních důvodů není možné přinesené publikace do SWAPU evidovat a zajistit jejich vrácení.
Přinášejte přiměřené množství knih/skript v dobrém stavu. Prostě takové, které byste si na oplátku chtěli odnést!

Absenční půjčování českých časopisů
Půjčte si domů vybrané české časopisy. Najdete je na regále v červené studovně.
Výpůjční doba je na 14 dnů.

Seznam časopisů, které je možné si půjčit:
Acta Universitatis Carolinae.Geographica
Arch
Architekt+
Archivum Mathematicum
Beton
Dřevo & Stavby
Era21
Estate
Energetika
IT Systems
Intro
Konstrukce
Materiály pro stavbu
Můj dům
Nová železniční technika
Odpady
Sovak
Stavba
Stavebnictví
Stavebnictví a interiér
Střechy, fasády, izolace
Vodní hospodářství
Větrání Vytápění Instalace
Zakládání staveb
Zeměměřič
Zprávy památkové péče