KURZY PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ

Studenti 1. ročníků FAST budou v měsíci září a říjen absolvovat v KIC dvouhodinový kurz „Využívání informačních zdrojů“. Termíny kurzů pro jednotlivé skupiny jsou vypsány v Pokynu děkana č.17/2021.

Komentáře jsou uzavřeny