Birkhäuser Building Types Online – books

Přímý přístup:https://bdt.degruyter.com/
Autentizovaný přístup:EZproxy
Producent:De Gruyter
Charakteristika:Plnotextová kolekce zaměřená na architekturu, stavebnictví a urbanismus.
Zdrojové dokumenty:Kolekce poskytuje informace pro studium a praxi architektonického designu. Je nástrojem pro odborníky, výzkumníky a studenty.
Nabízí vyhledávání a prohlížení v obsahu programu Birkhäuser zaměřeného na typy staveb. Důraz je kladen na bydlení, školy a školky, administrativní a industriální budovy, muzea, církevní stavby, výzkumné a technologické budovy a knihovny.
Texty analyzují kontext typu budovy nebo vysvětlují aspekty plánování a provedení – např. osvětlení, akustika, urbanismus a cirkulace.
Kolekce je zaměřena na plány a kresby. Při spuštění bude k dispozici obsah cca 17 publikací Birkhäuser.
Návody:De Gruyter User Guide
Přístup:Nákup elektronických knih byl financován z projektu ERDF II.