Avant-garde and Architecture Czechoslovakia 1909-1938

Přímý přístup:https://primarysources.brillonline.com/browse/avant-garde-and-architecture-in-czechoslovakia-1909-1938
Autentizovaný přístup:Shibboleth
Producent:Brill.
Charakteristika:Plnotextová databáze zaměřená na architekturu, stavebnictví a dějiny umění.
Zdrojové dokumenty:Unikátní sbírka periodik a monografií se zvláštním významem pro studium československé avantgardy a architektury v období před druhou světovou válkou.
Soubor obsahuje trvalý přístup do 6 periodik a 5 monografií, které podávají vynikající obraz vývoje v tomto období.
Návody:Návody a informace o kolekci najdete zde
Podle licenční smlouvy je zakázáno využívat databázi Avant-Garde and Architecture in Czechoslovakia 1909-1938 jinak, než jen pro vlastní studium a výzkum. Hromadné stahování dat zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést
k zablokování přístupu ke zdroji.
Přístup:Nákup elektronických knih byl financován z projektu ERDF II, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326