Avant-garde and Architecture Czechoslovakia 1909-1938

Přímý přístup:https://primarysources.brillonline.com/browse/avant-garde-and-architecture-in-czechoslovakia-1909-1938
Autentizovaný přístup:Shibboleth, Ezproxy
Producent:Brill
Charakteristika:Plnotextová databáze zaměřená na architekturu, stavebnictví a dějiny umění.
Zdrojové dokumenty:Unikátní sbírka periodik a monografií se zvláštním významem pro studium československé avantgardy a architektury v období před druhou světovou válkou.
Soubor obsahuje trvalý přístup do 6 periodik a 5 monografií, které podávají vynikající obraz vývoje v tomto období.
periodika:
Horizont. Revue současné kultury v Československu, 1927-1931
Red. (Revue Devĕtsil). Mĕsíčník pro moderní kulturu, 1927-1931
Stavba. Mĕsíčník pro stavebni umĕni, 1922-1937/1938
Stavitel. Mĕsíčník pro architekturu, 1919-1938
Sovremennaja Architektura, 1926-1930
Styl, 1909-1938
monografie:
Krejcar, J. (Ed.). Život. (La vie). Nové Umĕni-Konstrucke Soudobá Intelektuelní Aktivita, 1922
Teige, K. Moderní architektura v Československu, 1930
Teige, K. Nejmenší byt, 1932
Teige, K. Práce Jaromíra Krejcara, 1933
Teige, K. Stavba a báseň. Umĕní dnes a zítra. 1919-1927, 1927
Návody:Informace o kolekci: https://brill.com/view/db/aaco
Brill online help: https://referenceworks.brillonline.com/pages/help/index
Podle licenční smlouvy je zakázáno využívat databázi Avant-Garde and Architecture in Czechoslovakia 1909-1938 jinak, než jen pro vlastní studium a výzkum. Hromadné stahování dat zjevně převyšující aktuální osobní výzkumnou potřebu je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu ke zdroji.
Přístup:Nákup elektronických knih byl financován z projektu ERDF II.